Palamuse valla asutus PALAMUSE VALLAVARA

Tegevused: Teenusepakkuja
Asutuse tüüp: KOV hallatav asutus