Haljala Vallavalitsus

Tegevused: Korraldav asutus
Asutuse tüüp: KOV ametiasutus