SA Põhja-Läänemaa Turismi- ja Spordiobjektide Halduskeskus

Asutajad Haapsalu linn, Lääne-Nigula, Nissi ja Ridala vald.

Asutuse tüüp: KOV asutatud või osalusega sihtasutus